BRANNINSTRUKS FOR NORRØNAHEIMEN

Ved brannalarm/varsling:

 • Lukk alle dører og vinduer.
 • Gå straks ut av bygningen
 • Møt opp på samlingsplassen

Ved branntilløp følg rutinen under:

1. Varsle

Alle som befinner seg i området skal varsles.

Meld fra til brannvesenet på telefon 110 (Gi rolig, klar beskjed).

2. Redde

Sørg for at alle kommer seg ut.

3. Slokke

Prøv å slokke, fortrinnsvis med brannslange, eventuelt med håndslukkeapparat eller annet tilgjengelig utstyr.

Du må alltid sørge for egen sikkerhet og å tilkalle hjelp.

Lukk alle dører og vinduer slik at brann og røyk sprer seg minst mulig.

Hold deg orientert om:

 • Rømningsveier og oppmøtested ved evakuering
 • Slokkeutstyrets plassering og virkemåte
 • Utfyllende branninstruks

Utfyllende branninstruks:

 • Leietaker skal sette seg inn i gjeldende regler for Norrønaheimen, og er selv ansvarlig brannvernleder på eget arrangement.
 • Ved brann, tilløp til brann eller mistenkelig røyk, skal det varsles alle tilstedeværende.
 • Brukere plikter å utvise størst mulig forsiktighet for å unngå at brann oppstår eller sprer seg.
 • Bruk av brannfarlig væske eller åpen flamme skal være under konstant oppsyn.
 • Brannfarlig avfall skal fjernes i fra bygget.
 • Rømningsveier må ikke blokkeres.
 • Den siste som forlater rommet plikter å se etter at vinduer og dører er lukket.

Dato: 01.07.2014