AVFALLSINSTRUKS

Det er et mål for Norrønaheimen å produsere et minimum av avfall.

Avfallsreduksjon: Vi skal oppfordre våre leverandører til å minimere emballasje. Vi skal anbefale servering i en skala som kunder kan klare å fortære. Vi skal oppfordre våre besøkende om redusere det materielle forbruket.

Ombruk: Vi skal ved investeringer vurdere om brukte varer kan være et alternativ til nye varer. Vi skal vurdere om utrangert inventar kan brukes av andre i stedet for å kastes.

Materialgjenvinning: Vi skal ha en kildesorteringsgrad som er innenfor bransjekravene til Miljøfyrtårn. Vi skal sortere på en måte som gjør at mest mulig av vårt avfall kan gjenvinnes

Energiutnyttelse: Vi skal sortere ut brennbart materiale

Deponering: Vi skal holde mengden ikke gjenvinnbart eller brennbart avfall på et absolutt minimum.

FRAKSJONER/SOTERING: Norrønaheimen har en 400 liter restavfall container som tømmes av BIR en gang i uken. Ved stor utleieaktivitet kan denne containeren fort bli overfylt, og som bruker/leietaker av Norrønaheimen må du derfor være nøye med sortering/fjerning av eget avfall.

Følgende rutiner skal følges:  

Papir: Rent papir, kartonger og papp samles og medtas for levering på nærmeste avfall/miljø stasjon.

Plast: Plastavfall samles og medtas for levering på nærmeste avfall/miljø stasjon.

Restavfall: Det skal være restavfallsbeholder på kjøkken. Restavfall pakkes i plastposer og legges i restavfall container, som står på utsiden av Norrønaheimen.

Matavfall: Det skal være matavfallsbeholder på kjøkken. Matavfall pakkes plastposer og legges sammen med restavfall i restavfall container på utsiden av Norrønaheimen.

Glass og metall: Rengjøres og medtas for levering på nærmeste avfall/miljø stasjon.

Farlig avfall: Malingrester, spraybokser, batterier, småelektrisk avfall og annet samles opp og skal leveres på nærmeste avfall/miljø stasjon

Brannfarlig avfall: Brannfarlig avfall anbringes til spesial beholder som er lokalisert ved restavfall containeren, som står på utsiden av Norrønaheimen.

Matavfall skal fjernes i fra lokalene før man forlater Norrønaheimen ved arrangementets slutt. Dette for å unngå lukt og tiltrekning av skadedyr.

Dersom restavfall containeren er full, plikter leietaker selv å ta matavfallet med seg.