Konsert med Sjørforsvarets Musikkorps og Majken Christiansen