Komponist: Josè Suner-Oriola

SMF spiller det symfoniske verket; NEMESIS i NM 2019

Nemesis er en gudinne fra gresk mytologi som sørger for at overmodige mennesker får sin straff. I greske tragedier opptrår hun gjerne mot slutten for å peke på dem som har handlet feil og derfor må dø. Hun blir også kalt skjebnegudinnen, og i romersk mytologi er hun ikke bare en som straffer, men en som kan bringe deg lykke. Den som gjør noe galt skal få sin rettmessige straff, men den som oppfører seg godt skal bli lykkelig ved hjelp av Nemesis. Skjebnegudinnens fem tradisjonelle egenskaper er:

Gjengjeldelse, solidaritet, hevn, balanse og lykke.

Inspirasjonen til dette stykket er, I tillegg til skjebnegudinnen, et musikkstykke fra 1912 som også henter sitt motiv fra mytologien, nemlig «Faunens ettermiddag» av Claude Debussy. Nemesis starter med et ledemotiv basert på Debussys stykket som etter hvert varieres metaforisk for å beskrive de fem egenskapene til gudinnen Nemesis. Klangfarger som blandes med rytmiske variasjoner i en kanonliknende prosess der intervallene i ledermotivet deformeres representerer «Gjengjeldelsen». Deretter opptrer de ulike seksjonene i musikkorpset i en instrumentalsk tetthet som viser «Solidaritet». «Hevn» representeres deretter av til dels aggressive variasjoner i motivet. Hele stykket er komponert som en sirkelkonstruksjon delt inn i disse fem motivene, der vi starter og slutter med «Gjengjeldelse». Vi håper publikum kan lytte ut temaene «balanse» og «lykke» som dere vil høre i nest siste del.

Stykket er ikke inndelt i tradisjonelle satser, men spilles i ett.

Komponisten gir i partituret instruksjoner til hvordan slagverkerne skal bygge en gigant-versjon av spring-drum, en såkalt «Super spring drum», bestående av en stortromme med en lang fjær som er koplet til et stativ. Dette gir en helt særegen lydopplevelse.