NM janitsjar 2019.

Etter at korpset spilte El Jardin de las Hesperides i NM 2018,

gjorde vi oss så gode erfaringer med komponist: Josè Suner-Oriola,

at vi i år velger å framføre hans symfoniske verk: Nemesis

Nemesis er en gudinne fra gresk mytologi som sørger for at overmodige mennesker får sin straff. I greske tragedier opptrår hun gjerne mot slutten for å peke på dem som har handlet feil og derfor må dø. Hun blir også kalt skjebnegudinnen, og i romersk mytologi er hun ikke bare en som straffer, men en som kan bringe deg lykke. Den som gjør noe galt skal få sin rettmessige straff, men den som oppfører seg godt skal bli lykkelig ved hjelp av Nemesis. Skjebnegudinnens fem tradisjonelle egenskaper er: Gjengjeldelse, solidaritet, hevn, balanse og lykke. Inspirasjonen til dette stykket er, I tillegg til skjebnegudinnen, et musikkstykke fra 1912 som også henter sitt motiv fra mytologien, nemlig «Faunens ettermiddag» av Claude Debussy. Nemesis starter med et ledemotiv basert på Debussys stykket som etter hvert varieres metaforisk for å beskrive de fem egenskapene til gudinnen Nemesis. Klangfarger som blandes med rytmiske variasjoner i en kanonliknende prosess der intervallene i ledermotivet deformeres representerer «Gjengjeldelsen». Deretter opptrer de ulike seksjonene i musikkorpset i en instrumentalsk tetthet som viser «Solidaritet». «Hevn» representeres deretter av til dels aggressive variasjoner i motivet. Hele stykket er komponert som en sirkelkonstruksjon delt inn i disse fem motivene, der vi starter og slutter med «Gjengjeldelse». Vi håper publikum kan lytte ut temaene «balanse» og «lykke» som dere vil høre i nest siste del. Stykket er ikke inndelt i tradisjonelle satser, men spilles i ett. Komponisten gir i partituret instruksjoner til hvordan slagverkerne skal bygge en gigant-versjon av spring-drum, en såkalt «Super spring drum», bestående av en stortromme med en lang fjær som er koplet til et stativ. Dette gir en helt særegen lydopplevelse.

NM Janitsjar 2017

Strusshamn Musikkforening har valgt å fremføre Duende av Luis Serrano Alarcon under årets NM for Janitsjar

Fra Luis Serrano Alarcon:
Uttrykket Duende brukes i dansen Flamenco. Den refererer til danserens ekstreme, nesten magiske tilstedeværelse og til en person som har en helt egen ynde som vanskelig kan beskrives, men som skiller ham fra alle andre.
Bruken av ordet Duende som tittelen på denne samlingen av symfoniske preludier, er hovedsakelig basert på det faktum at jeg fant inspirasjon gjennom spansk populærmusikk.
Ved å lytte til stykket kan man blant annet høre den symfoniske energien til de Falla, intimiteten til Iberia by Albeniz, det magiske gitarspillet til Tomatito eller Paco de Lucia, det feststemte Granadian Sacromonte (et populært flamencostrøk i Granada), men mest av alt, og jeg insisterer på dette, den tydelige tilstedeværelsen av andre musikkstiler som jazz og latinamerikansk musikk.
Med denne stilmixen ønsker jeg, på en symbolsk måte, å reflektere over hvor det spanske samfunnet står idag. Et samfunn med mange tradisjoner, men samtidig et moderne samfunn slik det må være i den tiden vi lever i.

Her kan du høre Duende, god fornøyelse.

NM Janitsjar 2016

Strusshamn Musikkforening har valgt å fremføre to komposisjoiner i NM Janitsjar 2016.

La Promenade, La Femme en L’ombrelle (Promenade/dame med parasoll) er et programmusikalsk stykke som er oppkalt etter Claude Monet`s kunstverk fra 1875. Damen på bildet er hans kone Camille, som gikk bort kort tid etter bildet var ferdig. Temaet for musikken er nettopp dette bildet og utrykker samtidig Monet`s følelser i perioden etter sin kones død.
Stykket veksler mellom en syngende fredelig melodi og noen mørkere rivaliserende segmenter.
La Promenade ble komponert som nummer tre av «the painting series«

Satoshi Yagisawa (født 3. april 1975 i Tokyo, Japan) er en japansk komponist.
Han ble uteksaminert fra Musashino Academy of Music. Han har også fullført en master-kurs og ble uteksaminert med master av musikk. Deretter jobbet han i to år med musikkforskning.
Hans arbeid er variert og omfatter orkestermusikk, kammermusikk, kormusikk og musikk for tradisjonelle japanske instrumenter. Hans komposisjoner for blåsere, hvis titler er selv beskrivende, er holdt i en dramatisk tonespråk. Videre fungerer han som dommer i konkurranser, som gjestedirigent med mange orkestre og som forfatter av artikler i fagtidsskrifter.

Satoshi Yagisawa

Jungla, Poema ambientado en la Selva Africana. Dikt inspirert av den Afrikanske jungelen.
Myter og legender levendegjøres ved oppdagelsen av denne ukjente verdenen.
De Afrikanske stammene påkaller sine ånder gjennom dans til trommene.
Stykket er en hyllest til stammenes forfedre og deres myter.

Jungla ble komponert som pliktnummer til den 28. Contest of Bands av Valencia,» 2006.

Ferrer Ferran ble født i 1966, i Valencia, Spania. Femten år gammel hadde han allerede blitt uteksaminert som pianist og perkusjonist. Han har også oppnådd vitnemål innen kammermusikk og akkompagnement. Ferran er aktiv som komponist, pianist, dirigent og lærer ved Conservatorio Superior de Música de Valencia i Spania. Ferran har spesialisert seg på sammensetning og akkompagnement og har skrevet mange komposisjoner inkludert verk for ensemble, kor, kammerorkester og symfoniske blåseorkester.

Ferrer Ferran

Lytt til komposisjonene

NM-stykket 2015 – Memorias de un hombre de ciudad

MEMORIAS DE UN HOMBRE DE CUIDAD: ET BYMENNESKES MEMOARER

«Memorias de un hombre de ciudad»: Et bymenneskes memoarer er et beskrivende verk som fordømmer dehumaniseringen av det moderne mennesket, rutiner, rutetabeller, travelheten og maskiner som dominerer oss, osv. Verket forteller om en typisk dag i livet til en person fra en by. De syv satsene spilles attacca.
Den første satsen, «Byen ved daggry» beskriver det mystiske daggryet innhyllet i en rutinemessig arbeidsdags tristhet. I denne delen blir verkets hovedtema av tre toner (H-G-F#) presentert.
«Maskiner og mennesker» er en sats med dominerende rytmer og to kontrasterende tema. Menneskenes tema har en uttrykksfull melodi som tar utgangspunkt i de tre tonene i hovedtemaet. Maskinenes tema er en repeterende, pentaton melodi.
I den korte tredjesatsen, «10:30 Intermezzo», presenteres et nytt motiv. Dette er et åtte takters motiv med homofone partier fulgt av en rekke mollakkorder uten tonal sammenheng. Fjerdesatsen, «Maskiner», bryter igjennom og utvikler elementer fra andre sats, fulgt av femte sats, «Drømmer», som beskriver hovedpersonens uoppnåelige drømmer om et bedre liv. Personens melodi fremstår naken og er kombinert med elementer fra Intermezzo.
Musikken endrer karakter til en urolig sjettesats: «Nattlige flyvninger». Satsen fremkaller den svimmelheten som nattelivet noen ganger fører til. Denne satsen kombinerer og overlapper de ulike elementene fra hele verket. Etter klimakset av Grandioso løser musikken deg gradvis opp før den returnerer til «Byen ved daggry» som dermed slutter verkets sirkel.
Verket inneholder en klar musikalsk symbolikk: Menneskets liv i den moderne verden er ikke en rekke av dager, men èn dag gjentatt til det uendelige.

Komponisten: «Memorias de un hombre de ciudad» er skrevet av den spanske pianisten, dirigenten og komponisten Luis Serrano Alarcón, født 1972 i Spania. Han blir regnet for å være en av Spanias store samtidskomponister. Alarcón holder til på konservatoriet i Valencia og underviser bl.a. i verkanalyse og harmonilære.
Alarcón skrev det symponiske diktet «Memorias de un hombre de ciudad» til La Orquesta Sinfónica del Centro Instructivo Musical de Benimaclet. Korpset spilte verket i 2003 som selvvalgt nummer på den kjente internasjonale korpskonkurransen i Valencia: Certamen internacional de bandas de música.

Luis Serrano Alarcón, komponisten

Lytt til stykket

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text